Klachtenprocedure Sibbing Verzekeren

Handelsnaam van SWA Assuradeuren Veenendaal B.V.

Wij doen onze uiterste best om u zo goed mogelijk van dienst te zijn en onze dienstverlening aan uw verwachtingen te laten voldoen. In het geval u niet tevreden bent over onze dienstverlening kunt u een klacht bij ons indienen. Alle klachten worden behandeld volgens onze klachtenprocedure.

Hoe kunt u een klacht indienen?


U kunt uw klacht op drie verschillende manieren aan ons kenbaar maken:

 • Online
  Maak hiervoor gebruik van het klachtenformulier
 • Schriftelijk
  Stuur uw schriftelijke klacht voorzien van eventuele documentatie naar:
  SWA Assuradeuren Veenendaal B.V.
  t.a.v. de directie
  o.v.v. Klacht
  Postbus 915
  3900 AX Veenendaal
 • Telefonisch
  Op werkdagen tussen 8.30 uur -17.30 uur kunt u bellen naar 0318-544 044.

Welke gegevens zijn noodzakelijk?

Geef bij uw melding duidelijk aan waar uw klacht over gaat en wat volgens u een passende oplossing is. Wij kunnen uw klacht dan het beste in behandeling nemen en volgens onze klachtenregeling afhandelen.

De volgende zaken willen wij graag van u weten:
 • Naam en adres
 • Telefoonnummer waarop u overdag te bereiken bent
 • Uw polis- of dossiernummer
 • Een omschrijving van uw klacht
 • Eventuele documentatie om uw klacht te onderbouwen

Wat kunt u daarna van ons verwachten?

Nadat wij uw klacht hebben ontvangen, sturen wij u een schriftelijke ontvangstbevestiging. Uw klacht zal doorgestuurd worden naar de betreffende verantwoordelijke voor de kwaliteitsaspecten van onze organisatie. Zoals hieronder genoemd.

SWA Assuradeuren Veenendaal B.V.
De heer Harmen Stremler

Binnen zes werkdagen na ontvangst van uw klacht sturen wij u een schriftelijk inhoudelijke reactie. Wanneer wij deze in het weekend of op een feestdag ontvangen, gaat de termijn in op de eerstvolgende werkdag.
Doelstelling is om uw klacht in ieder geval binnen drie weken af te handelen. Wanneer deze termijn niet gehaald wordt, zullen wij u hierover uiteraard informeren.
De door u verstrekte informatie zal zorgvuldig en vertrouwelijk worden behandeld.

Bent u ontevreden over de afhandeling van uw klacht?

Wanneer ontevreden bent over de afhandeling van uw klacht kunt u binnen drie maanden een klacht indienen bij:

Klachteninstituut Financiële Dienstverlening
Postbus 93257
2509 AG Den Haag
info@kifid.nl
www.kifid.nl

Klachtenformulier


* Uw gegevens worden gebruikt om aan uw aanvraag te voldoen. Gegevens worden uiteraard niet verstrekt aan derden, tenzij dit nodig is om aan uw aanvraag te voldoen. Lees meer in ons privacy statement.

Uw gegevens worden gebruikt om aan uw aanvraag te voldoen. Gegevens worden uiteraard niet verstrekt aan derden, tenzij dit nodig is om aan uw aanvraag te voldoen. Lees meer in ons privacy statement

Voordelen van Sibbing Verzekeren

 • Snelle polisafgifte door eigen bedrijf
 • Deskundige en snelle schadeafwikkeling door eigen afdeling
 • Alle zaken worden direct binnen het eigen bedrijf geregeld
 • Dus korte lijnen en snelle afstemming van uw verzekeringszaken

Contact


Bereikbaar op maandag t/m vrijdag tijdens kantooruren.